PETROTEL LUKOIL S.A.
PETROTEL LUKOIL S.A.

Informatii de Reglementare • Convocator pentru "Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor" din data de 19.04.2023 ora 11:00
 • Convocator pentru "Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor" din data de 19.04.2023 ora 11:30
 • Situatii Financiare la 31.12.2021
 • Raportul Directoratului asupra situatiilor financiare 2021
 • Raportul Consiliului de Supraveghere asupra situatiilor financiare 2021
 • Extras din decizia Consiliului de Supraveghere nr.2/2022 cu privire la propunerea de neacordare de dividende pentru anul 2021
 • Politica anticoruptie a companiei LUKOIL
 • Informatii la dispozitia publicului - SC PETROTEL LUKOIL SA (ed.13-08.08.2023)
 • Raport de securitate - SC PETROTEL LUKOIL SA
 • Sinteza Raport inspectie SEVESO - SC PETROTEL LUKOIL SA (31.07-01.08.2023)
 • Plan de urgenta interna – SC PETROTEL LUKOIL SA
 • Plan de amplasare sisteme de alarmare si cai de evacuare
 • Decizie de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu - Petrotel Lukoil.
 • Proiect Autorizatie Integrata de Mediu 2019
 • Autorizatia integrata de mediu nr PH-10 din 10 08 2015 - 10.08.2025
 • Autorizatie privind emisiile de Gaze cu Efect de Sera nr 139 din 13.03.2013 - 2020
  • PETROTEL-LUKOIL este prezent pe piața de electricitate din România atât ca producator, cat si ca furnizor de energie electrica. PETROTEL-LUKOIL este furnizor licențiat de energie electrica în România din 2018, iar in rolul de producator pe piața energetica româneasca incepand cu anul 2019.
  • Licente
  • Legislatie
  • Contractare
  • Oferta standard de energie electrica, preţurile şi tipurile de tarife practicate
  • Raportari
  • Eticheta de energie electrica
  • Benzina
  • Cocs de petrol
  • Gaze combustibile
  • Carburanti pentru automobile GPL
  • Motorina
  • MTBE
  • Pacura
  • Propilena
  • Sulf