PETROTEL LUKOIL S.A.
PETROTEL LUKOIL S.A.

Informatii de Reglementare

Potrivit legilor Romaniei pentru protectia mediului (Legea 265/2006), se fac publice Autorizatiile integrate de mediu si Autorizatiile de gaze cu emisii de sfera, precum si Rapoartele SEVESO (Lege 59/2016).

In ceea ce priveste obligatia de a informa actionarii, se fac publice documente, potrivit Legii 31/1990 republicata, referitoare la Societatile comerciale.

 • Situatiile financiare anuale insotite de note intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017
 • Raportul Directoratului asupra situatiilor financiare la 31.12.2017 ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017
 • Raportul Consiliului de Supraveghere al Societatii intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017- traducere certificata.
 • Raportul auditorului independent KPMG pentru situatiile financiare anuale si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017
 • Nota de fundamentare fuziune
 • Politica anticoruptie a companiei LUKOIL
 • Informatii la dispozitia publicului SC PETROTEL LUKOIL SA 2021
 • Raport de securitate SC PETROTEL LUKOIL SA
 • Sinteza (aprilie 2021) Raport inspectie SEVESO SC PETROTEL LUKOIL SA
 • Decizie de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu - Petrotel Lukoil.
 • Proiect Autorizatie Integrata de Mediu 2019
 • Autorizatia integrata de mediu nr PH-10 din 10 08 2015 - 10.08.2025
 • Autorizatie privind emisiile de Gaze cu Efect de Sera nr 139 din 13.03.2013 - 2020