PETROTEL LUKOIL S.A.
PETROTEL LUKOIL S.A.

Informatii de Reglementare

Potrivit legilor Romaniei pentru protectia mediului (Legea 265/2006), se fac publice Autorizatiile integrate de mediu si Autorizatiile de gaze cu emisii de sfera, precum si Rapoartele SEVESO (Lege 59/2016).

In ceea ce priveste obligatia de a informa actionarii, se fac publice documente, potrivit Legii 31/1990 republicata, referitoare la Societatile comerciale.

 • Directoratul PETROTEL-LUKOIL S.A., o societate pe acţiuni ȋnfiinţată şi funcţionând ȋn conformitate cu legislaţia romană, administrată ȋn sistem dualist, cu sediul social ȋn Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, judeţul Prahova, România, ȋnregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod de identificare fiscală 1350659, având capital social subscris şi vărsat ȋn valoare de 554.067.695lei (denumită ȋn cele ce urmează “Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor ("AGEA"), la data de 17 decembrie 2021 (prima convocare), începând cu ora 11.00, la sediul Societatii din Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 235, judeţul Prahova, România.
 • Situatiile financiare anuale insotite de note intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017
 • Raportul Directoratului asupra situatiilor financiare la 31.12.2017 ale Societatii intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017
 • Raportul Consiliului de Supraveghere al Societatii intocmit in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 cu modificarile ulterioare, la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017- traducere certificata.
 • Raportul auditorului independent KPMG pentru situatiile financiare anuale si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017
 • Nota de fundamentare fuziune
 • Politica anticoruptie a companiei LUKOIL
 • Informatii la dispozitia publicului SC PETROTEL LUKOIL SA 2021
 • Raport de securitate SC PETROTEL LUKOIL SA
 • Sinteza Raport inspectie SEVESO SC PETROTEL LUKOIL SA (20.09-14.10.2021)
 • Decizie de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu - Petrotel Lukoil.
 • Proiect Autorizatie Integrata de Mediu 2019
 • Autorizatia integrata de mediu nr PH-10 din 10 08 2015 - 10.08.2025
 • Autorizatie privind emisiile de Gaze cu Efect de Sera nr 139 din 13.03.2013 - 2020